La Santa Cecilia

Gusman Center for the Performing Arts

Saturday, July 21, 2018 at 8:00 pm

Upcoming La Santa Cecilia events

La Santa Cecilia
Saturday, Oct 07th at 8:30 pm

La Santa Cecilia
Friday, Apr 20th at 8:00 pm

La Santa Cecilia
Sunday, Apr 29th at 7:00 pm

La Santa Cecilia
Sunday, Oct 14th at 7:30 pm

View All

Available Tickets
Section
Row
Price
(each)
Available
Tickets

Upcoming La Santa Cecilia events

La Santa Cecilia
October 7, 2017 <br /> 8:30 pm

La Santa Cecilia
April 20, 2018 <br /> 8:00 pm

La Santa Cecilia
April 29, 2018 <br /> 7:00 pm

La Santa Cecilia
October 14, 2018 <br /> 7:30 pm

View All